Бишкекское Хореографическое Училище

Берилип бийлеп - чексиз көкөлө!

Больше информации

Окуу жай тууралуу кыска маалымат

Ч.Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайы 1926-жылдын 11-октябрында Кыргыз ВКП(б) обкомунун токтомунун негизинде түзүлгөн музыкалык драмалык студиясынын базасында өнүгүп, 1934-жылы балет труппасы жана улуттук балет катары өсүп чыккан. 1945-жылы М.Күрөңкеев атындагы Фрунзе музыкалык окуу жайындагы хореографиялык бөлүмүнө өзгөртүлүп, 1980-жылы өз алдынча окуу жай статусуна ээ болгон.

Учурда, Ч.Базарбаев атындагы БХОЖ республикадагы профессионал балет артисттерин жана элдик бий ансамблинин артисттерин даярдаган жалгыз окуу жайы. Окуу жайга республикабыздын бардык региондорунан жалпы билим берүү мектебинин 4-классын бүтүргөн, физикалык жактан бийге шыктуу, хореография искусствосун өздөштүрүүгө умтулган таланттуу балдар тапшырып окуйт.

Окуу жайдын интернатында жергебиздин региондорунан тапшырган балдар жашайт. Окуу мөөнөтү - 7 жыл 10 ай.

Балет жаатында адистерди сапаттуу даярдоо окуу жайдын өзгөчө түрүн - стандарттык эмес билим берүү мекемесин камтыйт. Балет артисттеринин билим алуусунун өзгөчөлүгү - кесиптик жана жалпы билим алуунун тыгыз айкалышы. Орто кесиптик билим берүү программасы бүтүндөй ишке ашырылууда. Ошондуктан, окуу жайдагы балет артисттеринин окуу планынын түзүмү бирдиктүү билим берүү процессинин алкагында билим берүүнүн бир нече деңгээлдеринин жыйындысы болуп саналат, анда окуучу бир эле учурда негизги жалпы жана орто кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрөт.

БХОЖ балет артисттерин кесиптик окутуунун усулдук бөлүгү балет искусствосунун биринчи профессору, РСФСР эл артисти А.Я.Ваганованын усулунда негизделген.

Миссиясы

Обучение в училище длится 8 лет и состоит из трех циклов

Образовательная

  • Хореографиялык искусство жаатында заманбап дүйнөдө актуалдуу эстетика, технология, мазмун, музыкалык маданиятты бирдей айкалыштырган натыйжалуу билим берүү тутумун түзүү; Классикалык балет мурасын жана салттуу өнөрүн улантып келе жаткан келечек муунга билим берүү;
  • БХОЖ базасында билим берүү, маданий жана эс алуу иш-аракеттеринин инновациялык формаларын жана методдорун киргизүү;

Социальная

  • бий кыймылынын экспрессивдүүлүгүн өркүндөтүү, балдар менен өспүрүмдөрдүн ортосундагы эмоционалдык байланыш тили катары бий жанрынын студенттерин окутуу процессин өркүндөтүү;
  • Ар кандай улуттардын жана диндердин чыгармачыл таланттуу балдарын тандоо, окутуу жана колдоо үчүн бирдиктүү аянтчаны түзүү;
  • Классикалык балет мурасын татыктуу көтөрүп, ар түрдүү инсандарды тарбиялоо, хореография жаатындагы инновациялык идеялар менен көбөйтүү; ар кандай улуттардын маданий салттарын урматтоо, өз өлкөсүнүн тарыхын, ата-бабаларын эскерүү үчүн;

Культурная

  • Салттуу сабактардын уландысын камсыз кылуу үчүн таланттуу балет бийчилерин, бий ансамблинин бийчилерин кесиптик даярдоо - А. Малдыбаев атындагы KУОБТ үчүн кадрдык резервди даярдоо жана Кыргыз Республикасынын бий ансамблдери үчүн;
  • БХОЖ студенттеринин мамлекеттик иш-чараларга, Кыргыз Республикасынын региондоруна гастролдорго, кайрымдуулук концерттерине катышуусу; хореографиялык искусствону агартуунун элементтери катары тематикалык концерттерди жана ачык сабактарды өткөрүү; БХОЖ студенттеринин эл аралык конкурстарга жана фестивалга катышуусун уюштуруу;
  • БХОЖ балет бийчилерин жана бий ансамблинин бийчилерин машыктыруучу Кыргыз Республикасындагы жападан-жалгыз кесиптик билим берүүчү жай катары имиджин түзүү.

мы готовы выполнить Главную нашу цель и миссию

Новости

Оставить заявку